Mål: 3722-21

HFD 2022 ref. 19

HFD 2022 ref. 19

En upphandlande myndighet har fortsatt att följa ett ingånget avtal även sedan en dom om ogiltigförklaring av avtalet har meddelats. Fråga om detta utgör en försvårande omständighet vid bestämmandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek.

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

En upphandlande myndighet har fortsatt att följa ett ingånget avtal även sedan en dom om ogiltigförklaring av avtalet har meddelats. Fråga om detta utgör en försvårande omständighet vid bestämmandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek.