Mål: 6938-21

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning; angående vaccinationspass.