Mål: 5922-21

HFD 2022 ref. 54

HFD 2022 ref. 54

Fråga om hur rätten till omvårdnadsbidrag ska bedömas för föräldrar till barn med grav hörselnedsättning.

Dom i mål om omvårdnadsbidrag

Fråga om hur rätten till omvårdnadsbidrag ska bedömas för föräldrar till barn med grav hörselnedsättning.