Mål: 4514-21

HFD 2021 not. 57

HFD 2021 not. 57

Fråga om en tjänst som en underentreprenör tillhandahåller ett utbildningsföretag omfattas av undantag från skatteplikt för utbildning. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Förhandsbesked om mervärdesskatt.