Mål: 1791-20

HFD 2021 ref. 1

HFD 2021 ref. 1

Fråga om förutsättningarna för omprövning av rätten till assistansersättning enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken.

Dom i mål om assistansersättning

Fråga om förutsättningarna för omprövning av rätten till assistansersättning enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken.