Mål: 3919-20

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning avseende fastställelse av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg vid väg 609/614 genom Rödön i Krokoms kommun, Jämtlands län.