Mål: 4346-20

HFD 2021 not. 3

HFD 2021 not. 3

Förordnanden om fortsatt sekretess för uppgifter om personliga förhållanden i sekretessbilagor till underrätternas domar i ett mål om vård enligt LVU har undanröjts.

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga; fråga om prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Förordnanden om fortsatt sekretess för uppgifter om personliga förhållanden i sekretessbilagor har undanröjts.