Mål: 4346-20

HFD 2021 not. 3

HFD 2021 not. 3

Förordnanden om fortsatt sekretess för uppgifter om personliga förhållanden i sekretessbilagor till underrätternas domar i ett mål om vård enligt LVU har undanröjts.