Mål: 5023-20

HFD 2021 not. 4

Notis

Förordnanden om fortsatt sekretess för uppgifter om personliga förhållanden i en sekretessbilaga till förvaltningsrättens dom i ett mål om vård enligt LVU har delvis undanröjts.