Mål: 1564-20

HFD 2021 not. 2

HFD 2021 not. 2

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts då det varken ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att frågorna besvarades.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt, avvisning.