Mål: 6087-20

HFD 2021 ref. 3

HFD 2021 ref. 3

Tiden har återställts för ett överklagande som poststämplats tre arbetsdagar före överklagandetidens utgång men som inkommit först därefter.