Mål: 6368-20

HFD 2021 ref. 44

HFD 2021 ref. 44

Vid bedömningen av en enskild näringsidkares lämplighet att bedriva handel med tobaksvaror får hänsyn tas till omständigheter som hänför sig till en annan person.

Dom i mål om tillstånd till försäljning av tobaksvaror

Vid bedömningen av en enskild näringsidkares lämplighet att bedriva handel med tobaksvaror får hänsyn tas till omständigheter som hänför sig till en annan person.

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd till försäljning av tobaksvaror

Fråga om lämplighetskravet enligt 5 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter är uppfyllt. (Mål nr 6368-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5498-20).