Mål: 4634--4635-19

HFD 2021 ref. 2

HFD 2021 ref. 2

Fråga om Svenska kyrkans tillhandahållanden av vissa tjänster till sina församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift ska inkomst- och mervärdesbeskattas.