Mål: 4795-20

HFD 2021 not. 9

HFD 2021 not. 9

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökningen avvisats då de förutsättningar som låg till grund för nämndens beslut hade ändrats.