Mål: 4044-19

HFD 2021 ref. 14

HFD 2021 ref. 14

Fråga om utrangeringsavdrag enligt 19 kap 7 § inkomstskattelagen ska göras trots att en byggnad inte har rivits i sin helhet.

Dom i mål om inkomstskatt

Fråga om utrangeringsavdrag enligt 19 kap 7 § inkomstskattelagen ska göras trots att en byggnad inte har rivits i sin helhet.