Mål: 1661-20

HFD 2021 not. 11

HFD 2021 not. 11

Fråga om ett överklagande av ett beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att det finns ett uttryckligt överklagandeförbud.

Dom i mål om återkrav av stöd och avräkning av återkrävt belopp

Återkrav av stöd och avräkning av återkrävt belopp.