Mål: 2152-20

Dom i mål om återkrav av stöd och avräkning av återkrävt belopp

Återkrav; avvisad talan i mål om återkrav av stöd.