Mål: 2189-20

Dom i mål om återkrav av stöd och nekad utbetalning av stöd

Återkrav; avvisad talan i mål om återkrav av stöd.