Mål: 5507-20

HFD 2021 not.8

HFD 2021 not. 8

Regeringens beslut att avslå ett överklagande av Migrationsverkets beslut att avslå en ansökan om svenskt medborgarskap innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

Beslut i mål om rättsprövning

Avvisad ansökning om rättsprövning.