Mål: 4237-20

HFD 2021 not. 12

HFD 2021 not. 12

Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt Skatterättsnämndens förhandsbesked om skattskyldighet för uttag av tjänster och återförvisat målet till nämnden för ny handläggning.

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Förhandsbesked om mervärdesskatt.