Mål: 5557-20, 6783-20

HFD 2021 ref. 55 I och II

HFD 2021 ref. 55 I och II

Fråga om det finns särskilda skäl för att bevilja etableringsersättning (I) och aktivitetsstöd (II) för längre tid tillbaka än månaden före ansökningsmånaden.

Domar i mål om etableringsersättning och aktivitetsstöd

Fråga om det finns särskilda skäl för att bevilja etableringsersättning (I) och aktivitetsstöd (II) för längre tid tillbaka än månaden före ansökningsmånaden.