Mål: 5557-20

Prövningstillstånd meddelat i mål om etableringsersättning

Etableringsersättning; fråga om det föreligger särskilda skäl för att bevilja ersättning för tid längre tillbaka än månaden före ansökningsmånaden. (Mål nr 5557-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 482-20)