Mål: 6662-20

HFD 2021 not. 13

HFD 2021 not. 13

Ett överklagande av Riksdagsförvaltningens beslut att inte lämna ut allmänna handlingar har avslagits då handlingarna inte förvarats hos myndigheten.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.