Mål: 6002-20

HFD 2021 not. 21

HFD 2021 not. 21

Fråga om en tjänst som ett bolag tillhandahåller till en yrkeshögskola omfattas av undantag från skatteplikt för utbildning.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Förhandsbesked om mervärdesskatt.