Mål: 4894-20

HFD 2021 not. 54

HFD 2021 not. 54

Bedömningen av om en bostadsrättsförening ska anses vara ett privatbostadsföretag ska utgå från fastighetstaxeringen.

Dom i mål om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att bedömningen av om en bostadsförening ska anses vara ett privatbostadsföretag ska utgå från fastighetstaxeringen.