Mål: 4448-20

HFD 2021 not. 18

HFD 2021 not. 18

Rättsprövning av beslut om fastställelse av vägplan. 

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning avseende avslag på överklagan av Trafikverkets beslut att fastställa vägplan för ombyggnad av väg E22 Malmö Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund Norra i Lunds kommun, Skåne län.