Mål: 1649-21

HFD 2021 not. 22

HFD 2021 not. 22

Fråga om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

Stöd vid korttidsarbete.