Mål: 6625-20

HFD 2021 not. 17

HFD 2021 not. 17

Fråga om krav på prövningstillstånd i kammarrätt vid överklagande av påförd miljöavgift samt om partsställning.

Beslut i mål om fråga om krav på prövningstillstånd i kammarrätt

Fråga om krav på prövningstillstånd i kammarrätt vid överklagande av påförd miljöavgift samt partsställning. (Mål nr 6625-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2150-20).