Mål: 7102-20

HFD 2021 not. 20

HFD 2021 not. 20

Frågan gäller under vilka förutsättningar ett krav på återbetalning av assistansersättning som lämnats felaktigt kan riktas mot en assistansanordnare. Prövningstillstånd i kammarrätt.

Beslut i mål om prövningstillstånd i kammarrätt

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar tillstånd till prövning i kammarrätt. Frågan gäller under vilka förutsättningar ett krav på återbetalning av assistansersättning som lämnats felaktigt kan riktas mot en assistansanordnare.