Mål: 5377-20

HFD 2021 not. 19

HFD 2021 not. 19

En miljöorganisations ansökan om rättsprövning av regeringens beslut om nationell plan för moderna miljövillkor för produktion av vattenkraftsel har avvisats då beslutet inte är ett tillståndsbeslut som kan bli föremål för rättsprövning.

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut om nationell plan för moderna miljövillkor.