Mål: 1426-20

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning gällande fastställelse av vägplan för ombyggnad av väg E14, gång- och cykelväg på delen Vik-Frönäset i Åre kommun, Jämtlands län.