Mål: 6953-20

HFD 2021 ref. 58

HFD 2021 ref. 58

Fråga om rätt till bostadsbidrag när en försäkrad har sitt barn boende hos sig varannan vecka men inte har vårdnaden om barnet.

Dom i mål om bostadsbidrag

Fråga om rätt till bostadsbidrag när en försäkrad har sitt barn boende hos sig varannan vecka men inte har vårdnaden om barnet.