Mål: 6681-20

HFD 2021 not. 24

HFD 2021 not. 24

Vid tillämpningen av reglerna om koncernbidrag har ett aktiebolag som äger mer än 90 procent av andelarna i ett annat aktiebolag ansetts som moderföretag till detta bolag, trots att de andelar som ägs av minoritetsägaren ger företrädesrätt till utdelning och till del i bolagets tillgångar vid likvidation. Frågan om skatteflyktslagens tillämpning har avvisats. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.