Mål: 6484-20

HFD 2021 ref. 39

HFD 2021 ref. 39

Kostnader för tryggande av pensionsutfästelser för anställda som väljer att växla en bonus mot pension har inte ansetts vara avdragsgilla enligt den s.k. komplet­tering­­s­regeln. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Kostnader för tryggande av pensionsutfästelser för anställda som väljer att växla en bonus mot pension har inte ansetts vara avdragsgilla enligt den s.k. kompletteringsregeln. Förhandsbesked om inkomstskatt.