Mål: 6807-20

HFD 2021 not. 25

HFD 2021 not. 25

Regeringens beslut att inte ta upp ett överklagande av en fråga till prövning i sak har inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning.

Beslut i mål om rättsprövning

Rättsprövning.