Mål: 6695-18

HFD 2021 not. 28

HFD 2021 not. 28

En filial som inte ingår i någon mervärdesskattegrupp kan bli skattskyldig för tjänster som huvudetableringen i en annan medlemsstat, som ingår i en mervärdesskattegrupp i den staten, tillhandahåller. Förhandsavgörande har inhämtats från EU-domstolen. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har dömt i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt där förhandsavgörande har hämtats in från EU-domstolen.