Mål: 1801-20

HFD 2021 not. 29

HFD 2021 not. 29

Rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd i samband med antagande av detaljplan.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning; Upphävande av strandskydd