Mål: 1574-21

Beslut i mål om avvisad talan

Avvisad talan i mål om mervärdesskatt juli-september 2017; ersättning för kostnader.