Mål: 4610-21

HFD 2022 not. 1

HFD 2022 not. 1

Fråga om en kortutgivares överföring till en nätverksoperatör av ett belopp som motsvarar en kortinnehavares betalning med avdrag för en avgift ”billing credit” innebär att utgivaren omsätter en tjänst. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Förhandsbesked om mervärdesskatt.