Mål: 2229-21

HFD 2022 not. 2

HFD 2022 not. 2

Ändringsarbeten som avser installation av pentryn respektive ombyggnation av gemensamma kök och matsalar till bostadslägenheter har inte ansetts omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.