Mål: 3421-21

HFD 2022 not. 3

HFD 2022 not. 3

Ett Jersey Private Ltd har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.