Mål: 4353-21

HFD 2022 ref. 5

HFD 2022 ref. 5

En anläggning där det bedrivs verksamhet i form av utvinning av kryptovaluta har ansetts vara en sådan datorhall som ger rätt till avdrag för eller återbetalning av energiskatt på den elektriska kraft som förbrukas där. Förhandsbesked om energiskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om energiskatt

En anläggning där det bedrivs verksamhet i form av utvinning av kryptovaluta har ansetts vara en sådan datorhall som ger rätt till avdrag för eller återbetalning av energiskatt på den elektriska kraft som förbrukas där. Förhandsbesked om energiskatt.