Mål: 7145-20

HFD 2022 not. 36

HFD 2022 not. 36

Transportstyrelsen har ansetts vara behörig myndighet att återkalla flygcertifikat som utfärdats med stöd av unionsrätten.

Dom i mål om återkallelse av flygcertifikat

Återkallelse av flygcertifikat.