Mål: 3520-21

HFD 2022 not. 4

HFD 2022 not. 4

Fråga om aktier ska anses kvalificerade sedan verksamheten i bolaget överlåtits till en närståendes bolag genom förfarandet för en s.k. ersättningsetablering. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Fråga om aktier ska anses kvalificerade sedan verksamheten i bolaget överlåtits till en närståendes bolag genom en s.k. ersättningsetablering. Förhandsbesked om inkomstskatt.