Mål: 7294-21

Dom i mål om assistansersättning

Kommunal vuxenutbildning har ansetts utgöra skola vid tillämpningen av socialförsäkringsbalkens bestämmelser om rätten till assistansersättning.