Mål: 7741-21

HFD 2022 ref. 48

HFD 2022 ref. 48

Lottning har tillåtits för att begränsa antalet likvärdiga anbudssökande vid en offentlig upphandling enligt det selektiva förfarandet.

Dom i mål om offentlig upphandling

Lottning har tillåtits för att begränsa antalet likvärdiga anbudssökande vid en offentlig upphandling enligt det selektiva förfarandet.