Mål: 5914-21

HFD 2022 not. 5

HFD 2022 not. 5

Fråga om den sekretess som gäller i Kriminalvårdens personaladministrativa verksamhet omfattar även övervakningsnämnderna.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.