Mål: 7633-21

HFD 2022 not. 6

HFD 2022 not. 6

En kammarrätt var inte domför när den avgjorde ett mål. Målet har därför visats åter till kammarrätten för ny handläggning.

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.