Mål: 5835-21

HFD 2022 not. 7

HFD 2022 not. 7

Den reducerade skattesatsen för bl.a. böcker har inte ansetts omfatta en produkt bestående av löstagbara bildark med grupp- och porträttbilder. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Förhandsbesked om mervärdesskatt.