Mål: 3759-21

HFD 2022 not. 10

HFD 2022 not. 10

En ansökan om förhandsbesked i frågan om en s.k. nyckelperson inom riskkapitalbranschen har väsentlig anknytning till Sverige efter en flytt utomlands har avvisats eftersom frågor av utpräglad utrednings- och beviskaraktär aktualiserats.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

En ansökan om förhandsbesked i frågan om en s.k. nyckelperson inom riskkapitalbranschen har väsentlig anknytning till Sverige efter en flytt utomlands har avvisats eftersom frågor av utpräglad utrednings- och beviskaraktär aktualiserats.