Mål: 6360-21

HFD 2022 not. 14

HFD 2022 not. 14

Förhandsbeskedet har undanröjts och ansökan avvisats på grund av att de lämnade förutsättningarna inte var tillräckliga för att ligga till grund för ett förhandsbesked.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.