Mål: 7630-21, 2552-22

HFD 2022 ref. 42 I och II

HFD 2022 ref. 42 I och II

Fråga om återkrav av stöd vid korttidsarbete och vilken betydelse beslut om vinstutdelning före (I) respektive under (II) stödperioden har för bedömningen.

Domar i mål om stöd vid korttidsarbete

Fråga om återkrav av stöd vid korttidsarbete och vilken betydelse beslut om vinstutdelning före (I) respektive under (II) stödperioden har för bedömningen.